Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Paní ministryně Schillerová,

dne 22. května tohoto roku jste na svém facebookovém profilu zveřejnila informaci o tom, že jste snídala s podnikateli: „Dnešní den jsem odstartovala v pořadí již 3. snídaní s podnikateli ☕️.Debatovali jsme především o zdanění tabáku, alkoholu a hazardu a dále také o zavedení digitální daně a EET. Ujistila jsem všechny, že elektronickou evidenci tržeb dotáhneme do konce" (zdroj: https://1url.cz/oMh2T).

Vaše vyjádření „Dnešní den jsem odstartovala v pořadí již 3. snídaní s podnikateli" budí dojem, že jste snídani pořádala vy, případně MF. Požádali jsme tedy Ministerstvo financí o informace o této snídani a k našemu překvapení nám Vaši úředníci odpověděli: „Vzhledem k tomu, že se jednalo o akci pořádanou společností MAFRA Events, na kterou paní ministryně financí přijala pozvání, spadají tak veškeré organizační náležitosti včetně pozvání hostů pořadateli, nikoliv Ministerstvu financí.". Nedostali jsme tedy odpovědi na naše otázky, kdo byl na akci pozván, kdo tam zastupoval zájmy podnikatelů a živnostníků a co bylo na programu vašeho jednání s hosty snídaně.

Dovolte, paní ministryně Schillerová, abychom vám připomněli, že jste státní úřednicí, proto vás žádáme, abyste odpověděla na následující otázky a tím abyste informovala podnikatelskou veřejnost o své práci, která se tohoto segmentu společnosti objektivně týká:
1. Jmenovitě s kterými podnikateli jste na snídani jednala?
2. Byly na předmětné snídani zastoupeny podnikatelské spolky? Pokud ano, pak jmenovitě které a kdo je, opět jmenovitě, zastupoval?
3. Byl záměr uspořádat danou snídani zveřejňován předem? Pokud ano, jakým způsobem, kdy a kde?
4. Kdo pozvané osoby a subjekty vybíral a oslovoval? Podle kterých empirických parametrů a podmínek byly tyto osoby a subjekty zvány, oslovovány a vybírány? A pokud jste se nepodílela na výběru hostů, zajímala jste se o to, s kým se sejdete a koho hosté zastupují?
5. Jaký byl program jednání a snídaně? Doložte a poskytněte nám program a též zápis či jiný záznam o jednání na snídani, především doložte vaše vystoupení. Protože se jednalo o vaši pracovní aktivitu, jistě musíte být schopná doložit, co jste dělala a jaký to přineslo občanům užitek.

Pokud to shrneme, je nutné, aby se veřejnost dozvěděla o vaší práci více než tři věty povrchní informace z vaší facebookové stránky.

Paní ministryně Schillerová, k tomuto dopisu nás vedl fakt, že ve věcech, které se bytostně dotýkají statisíců podnikatelů a živnostníků, dlouhodobě jednáte jen s vámi vybranými osobami. Tyto osoby neoprávněně označujete za obecné reprezentanty podnikatelů a živnostníků, fabulujete a zkreslujete výstupy z těchto jednání a svévolně vytváříte ve veřejnosti zcela mylný dojem o názorech a postojích drtivé většiny podnikatelů a živnostníků. Tím vším porušujete nejméně tři základní a klíčové zásady dobré státní správy – zásadu transparentní veřejné správy, zásadu otevřenosti úřadu a zásadu (správné, pravdivé a plné) informovanosti veřejnosti.

Paní ministryně, vyzýváme vás, abyste přehodnotila své chování a přijala nápravná opatření.

Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů