Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

V uplynulých týdnech a měsících jsme s GFŘ vedli rozsáhlou diskusi a osobní jednání o kontrolách elektronické evidence tržeb(dále jen „EET").Ve závěrečném písemném vyjádření nám GFŘ poděkovalo za rozsáhlou osvětu a informování českých podnikatelů a živnostníků voblasti jejich stále se rozšiřujících povinností a požadavků, které na ně klade stát.

Požádali jsme GFŘ, aby okamžitě úplně a transparentně uveřejnilo, jak mají kontroly EET probíhat, jaké povinnosti musí kontroloři dodržovat a co mají podnikatelé dělat, kdy je porušují.

Vyzvali jsme GFŘ, abyste zveřejnili veškeré informace a data ke kontrolám EET a kontrolám samotných úředníků, kteří konají kontroly EET.

Celou výzvu si můžete přečíst níže.

Veřejná výzva k úplnému a transparentnímu zveřejnění informací o kontrolách EET, pokynů kchování a povinností úředníků při těchto kontrolách a Etického kodexu Finanční správy ČR.